19 oktober 2018

Asbest daken pas in 2024 verboden, subsidie nog beschikbaar

Door Frans A. Hettema, registermakelaar-taxateur

De 2e Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden. Echter, dat gaat pas in per 31 december 2024 in plaats van begin 2024. De eigenaren van asbesdaken hebben dus een jaartje extra om hun daken te saneren.

Ik heb onlangs gelezen dat er nog 80 miljoen vierkante meter asbestdaken in Nederland aanwezig zijn. Er is een subsidiepot van 75 miljoen euro, waarvan er nog 5 miljoen beschikbaar is. Bedrijven en particulieren kunnen hiervan nog steeds gebruik maken om hun asbest dak te vervangen. Per m2 wordt 4,50 euro uitgekeerd (met een maximum van 25.000 euro).

Bij een taxatie kom ik met enige regelmaat asbest in woningen tegen. Vaak is het een kleine hoeveelheid maar het komt ook wel eens voor dat een heel dak van asbest is. Dat kan waardeverminderd zijn en dus van invloed op de verkrijging van een hypotheek. Als je een huis koopt, hou hiermee dan wel rekening. Destemeer reden een aankoopmakelaar in te schakelen die je ook op dit punt goed kan voorlichten. Heb je al een huis waar asbest inzit? Informeer dan naar de subsidiemogelijkheden.

Fijn weekend!

19-10-2018
Frans A. Hettema, registermakelaar-taxateur