23 juni 2023

Belangrijke wijzigingen op de woningmarkt in 2023 op een rijtje

Door Frans Hettema

In 2023 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen opgetreden en die belangrijk zijn voor jou als huizenkoper. Wij zetten ze graag even op een rijtje. Wil jij je huis verkopen of een offerte voor de verkoop van jouw huis? Neem dan contact op met ons makelaarskantoor in Leeuwarden. Wij helpen je graag.

Het tarief voor de overdrachtsbelasting naar 10,4%
Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting is verhoogd van 8% naar maar liefst 10,4%! Particulieren die de woning als eigen woning gebruiken betalen nog steeds 2%. Dus als je de woning niet zelf gaat bewonen betaal je dus maar liefst 10,4%. Starters betalen nog steeds 0% (je moet wel tussen de 18 en 35 jaar oud zijn).

De startersvrijstelling
De grens van de waarde van de woning voor de startersvrijstelling is verruimd naar €440.000.-

Jubelton is afgeschaft
De jubelton is een schenkingsvrijstelling geworden en is verlaagd naar een maximaal bedrag van €28.947,- Vanaf 2024 niet meer.

Energiecompensatie
Op Prinsjesdag kondigde het kabinet de maatregelen tegen de forse stijging van de energiekosten aan. Om deze stijging te compenseren, heeft het kabinet verschillende maatregelen getroffen. De belangrijkste maatregel: een prijsplafond voor energiekosten.

Dit prijsplafond heeft als gevolg dat huishoudens in Nederland vanaf 1 januari 2023 voor het ‘basisverbruik’ € 0,40 per kWh stroom en € 1,45 per m3 gas betalen (inclusief energiebelasting en BTW). Voor stroom betreft dit basisverbruik 2.900 kWh per jaar en voor gas is dit basisverbruik 1.200 m3 per jaar. Voor gebruik boven dit basisverbruik betalen huishoudens de thans geldende tarieven. Indien deze tarieven lager liggen dan deze maximumprijzen, betaalt men dit lagere tarief voor de looptijd van het energiecontract.

Maximale huurprijsverhoging
De Eerste Kamer heeft op woensdag 20 december 2022 ingestemd met de wet die de huurverhoging in de vrije sector voor woningen maximeert. Waar voorheen de inflatie bepalend was voor de maximale huurprijsstijging, is voor 2023 de gemiddelde loonstijging de bepalende factor voor de huurverhoging. Hierdoor is de toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector voor woningen vastgesteld op maximaal 4,1%. Zo wil het kabinet huurders van woonruimte in de vrije sector beter beschermen tegen de torenhoge inflatie.

De jubelton vanaf 1 januari 2023             
Ouders konden er tot 1 januari 2023 ook voor kiezen om hun kind eenmalig een bedrag van € 27.231 (bedrag 2022) belastingvrij te schenken om vrij te besteden. In 2023 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton) gelijk gesteld met het vrij te besteden schenkingsbedrag van 2023 (€ 28.947). Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning, óf voor vrije besteding. Beide vrijstellingen benutten kan dus niet. Omdat deze bedragen in 2023 zijn gelijkgesteld is dit onderscheid in de praktijk niet meer van belang, en kunnen ouders in 2023 dus in het totaal voor € 28.947 aan een kind schenken

Wil jij je huis verkopen en wil je een vrijblijvend advies? Of zoek je een makelaar in Leeuwarden? Neem dan contact op met ons makelaarskantoor: 058-7600850 Altijd Goed Bekeken!

23-06-2023
Frans Hettema