18 december 2019

Waarom een taxatierapport?"

Door Frans A. Hettema Registermakelaar-taxateur, lid NVM

U vraagt zich af waarom u eigenlijk een taxatierapport nodig heeft. Wat is het doel van de taxatie van mijn huis? U heeft een taxatie nodig voor de aanvraag van de hypotheek wanneer u bijvoorbeeld wilt verbouwen, of een wijziging in uw bestaande hypotheek wilt aanbrengen (bv. oversluiten naar een lagere rente) of voor de financiering van een nieuw huis. De bank wil namelijk graag weten of de hypotheek die ze verstrekken verantwoord is op basis van de verkoopwaarde van je huis die passend is in de regio waar je huis staat. Dat moet door een deskundige worden beoordeeld en vastgelegd in een zogenaamd "gevalideerd taxatierapport".

Een woning kent verschillende waarde's. Een herbouwwaarde voor de verzekering is vaak een hele andere waarde dan de verkoopwaarde. Immers, een prachtige ligging is voor het object grotendeels bepalend voor de waarde, maar niet zo zeer voor de verzekeringsmaatschappij. Een koper hecht een andere waarde aan een woning dan de verkoper. Zo zijn er verschillende invalshoeken waar een taxateur rekening mee houdt en daarom is het van belang te weten wat het doel is van de taxatie.

Ook wordt er rekening gehouden met de grootte van de woning. Daarvoor is een uniforme meetnorm in het leven geroepen, de Meetinstructie. Hierin wordt uniform bepaald wat het woonoppervlakte van de woning is (in m2) en de inhoud (in m3).

Een taxateur staat ingeschreven in het NRVT (Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs) en als de taxateur ook nog eens lid is van de NVM heeft de taxateur alle belangrijke tools in handen om de waarde van jouw huis te kunnen bepalen. Zo beschikt hij over unieke marktinformatie uit jouw regio waarmee de verkoopwaarde onderbouwd kan worden.

De taxatie moet worden gedaan door een onafhankelijke taxateur. De makelaar die jouw huis in de verkoop heeft mag deze dus niet taxeren voor een hypotheek of overbrugging.

Het werkgebied van onze taxateur is Leeuwarden en een straal van 30km daar om heen. Dus ook in steden en dorpen zoals Sneek, Dokkum, Franeker, Harlingen, Bolsward, Drachten, Stiens, Dronrijp, Grou, Warten, Wergea, Burgum, Goutum etc.

Als u bij ons een taxatierapport aanvraagt dan heeft u het taxatierapport snel in huis. En tegen een scherp tarief. Vraag een vrijblijvende prijsopgave aan!

18-12-2019
Frans A. Hettema Registermakelaar-taxateur, lid NVM