8 december 2021

Welke woningtype's zijn er eigenlijk? Registermakelaar Frans Hettema vertelt!

Door Frans A. Hettema

"...Er zijn veel verschillende woningtype's (of eigenlijk definities). Weet jij bijvoorbeeld het verschil tussen een hoek- en een eindwoning of tussen een bovenwoning en een bel-etage? Veel makelaars weten het zelfs niet, laat staan jij als consument. Reden voor ons om je de verschillende woningtype's uit te leggen..."

2-ONDER-1-KAPWONING
Een 2-onder-1-kapwoning is een eengezinswoning waarvan het hoofdgebouw is verbonden met het hoofdgebouw van één andere gelijksoortige en gelijkvormige woning (niet zijnde een tussenwoning). Ook wanneer de woningen elk een afzonderlijke dakconstructie hebben, vallen deze onder de definitie van de 2-onder-1-kapwoning. 2-onder-1-kapwoningen worden ook wel aangeduid als “helft van een dubbel”, welk begrip als synoniem gebruikt mag worden.

APPARTEMENT
Een appartement is een specifiek type woning welke onderdeel uitmaakt van een meergezinsgebouw, dan wel van een combigebouw, welke wordt gekenmerkt door luxe en de bijzondere vorm in z’n uitstraling.

BEDRIJFS- OF DIENSTWONING
Een zelfstandige woning die deel uitmaakt van een gebouw of complex en waarvan het totale complex in hoofdzaak bestemd en in gebruik is als bedrijf.

BEL-ETAGE
Een bel-etage is een woning die bestaat uit één woonlaag en ligt op ongeveer 1,5 meter boven het maaiveld. Een bel-etage ligt altijd boven een souterrain.

BENEDENWONING
Een benedenwoning is een etagewoning of flatwoning op de begane grond met een voordeur die op straat uitkomt. De benedenwoning bestaat uit één of meerdere bouwlagen.

BERGING
Een berging is een bergruimte of bijgebouw met een algemene bergfunctie op een apart perceel of met een eigen adres, vaak in een aaneengesloten rij met andere berghokken of bijgebouwen.

BOERDERIJ
Een woning inclusief bedrijfsdelen die deel uit maakt van een bedrijfsmatig geëxploiteerd agrarisch bedrijf, veelal gericht op landbouw of veeteelt.

BOVENWONING
Een bovenwoning is een etagewoning op een etage die bereikbaar is via een binnentrap met een mogelijk gemeenschappelijke voordeur die op straat uitkomt. De bovenwoning bestaat uit één of meerdere bouwlagen.

BUNGALOW
Een bungalow is een specifiek type vrijstaande eengezinswoning waarvan de buitenmuren niet hoger zijn dan één verdieping boven het maaiveld.

COLLECTIEVE PARKEERPLAATS BIJ WONINGEN
Een collectieve parkeerplaats bij woningen is een niet-overdekte parkeerplaats waarbij de parkeerplaats geen zelfstandig object is.

CORRIDORFLAT
Een corridorflat is een flatwoning waarbij de voordeur uitkomt op een centraal binnen de bouwmassa per etage gelegen loopgang dan wel op een centrale hal op de etage.

DIJKWONING
Een dijkwoning is een specifiek type eengezinswoning dat gekenmerkt wordt door de situering op, aan, onder of langs een dijk.

DRIVE-IN WONING
Een drive-in woning is een specifiek type eengezinswoning welke gekenmerkt wordt door de inpandige ligging van de garage in de hoofdbouwmassa van het object, waardoor de ruimte voor het hoofdwoonvertrek op de daarboven gelegen bouwlaag is gesitueerd.

EINDWONING
Een eindwoning is een eengezinswoning die grenst aan een aanliggende woning. De eindwoning ligt op het begin of einde van de reeks woningen en heeft geen (extra) bij de woning horende grond aan de zijkant van de woning. N.B. Indien sprake is van een doelgroepwoning dan wordt de woning aangemerkt als een doelgroeptussenwoning. De typering “doelgroep” is hierbij belangrijker dan het feit of de woning al dan niet op de hoek gelegen is.

GALERIJFLAT
Een galerijflat is een flatwoning waarbij de voordeur uitkomt op een aan de buitenkant gelegen loopgang.

GARAGE
Een garage is een overdekte stallingruimte bestemd en geschikt voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen.

GESCHAKELDE 2-ONDER-1-KAPWONING
Een geschakelde 2-onder-1-kapwoning is een 2-onder-1-kapwoning waarbij de muren van aanbouwen gedeeltelijk aan (aanbouwen van) andere woningen grenzen. Ook wanneer de woningen elk een afzonderlijke dakconstructie hebben, vallen deze onder de definitie van de geschakelde 2-onder-1-kapwoning.

GESCHAKELDE BUNGALOW
Een geschakelde bungalow is een bungalow waarbij de muren van aanbouwen gedeeltelijk aan (aanbouwen van) andere woningen grenzen.

GESCHAKELDE WONING
Een geschakelde woning is een eengezinswoning waarbij de muren of muren van aanbouwen gedeeltelijk aan (aanbouwen van) andere woningen grenzen.

GRACHTENPAND
Een grachtenpand is een specifiek type eengezinswoning met een specifiek (historische) karakteristiek dat wordt gekenmerkt door de situering langs een gracht.

HALFVRIJSTAANDE WONING
Een halfvrijstaande woning is een eengezinswoning waarvan:
- het hoofdgebouw verbonden is met het hoofdgebouw van één ander object dat geen woning is; óf
- het hoofdgebouw verbonden is met het hoofdgebouw van één andere niet gelijksoortige en -vormige woning (niet zijnde tussenwoning en niet zijnde een 2-onder-1-kapwoning).

HERENHUIS
Een herenhuis is een relatief grote eengezinswoning die gesitueerd is binnen de bebouwde kom, met een nadrukkelijke architectonische uitstraling in het straatbeeld via een opvallende (gevel)presentatie. Oorspronkelijk betrof het een statig, hoog en tamelijk oud pand, maar tegenwoordig wordt hiermee ook de duurdere, kwalitatief beter uitgevoerde nieuwbouwwoning aangeduid.

HOEKWONING
Een hoekwoning is een eengezinswoning die grenst aan een aanliggende woning. De hoekwoning ligt op het begin of einde van de reeks woningen en heeft (extra) grond aan de zijkant van de woning. N.B. Indien sprake is van een doelgroepwoning dan wordt de woning aangemerkt als een doelgroeptussenwoning. De typering “doelgroep” is hierbij belangrijker dan het feit of de woning al dan niet op de hoek gelegen is.

HOFJESWONING
Een hofjeswoning is een specifiek type eengezinswoning met een specifiek (historische) karakteristiek dat gekenmerkt wordt door de situering aan of langs een binnentuin en waarbij het complex via een afsluitbare toegang met de openbare weg is verbonden. Een hofjeswoning is in de historie met een gemeenschappelijk doel gerealiseerd.

KWADRANTWONING
Een kwadrantwoning is een specifiek type eengezinswoning die onderdeel uitmaakt van een blok van vier woningen. Elke woning grenst aan twee andere woningen uit dit blok van vier.

LANDGOED
Een geheel of gedeeltelijk met bossen of andere houtopstanden bezet terrein waarop een buitenplaats kan voorkomen en die op grond van de Natuurschoonwet 1928 als zodanig wordt aangemerkt.

LANDHUIS
Een landhuis is een royale vrijstaande eengezinswoning gelegen in een landelijk, in bosachtige of in parkachtige omgeving (niet zijnde een landgoed).

LIGPLAATS
Een ligplaats is een zelfstandig in eigendom of gebruik zijnd ongebouwd eigendom in, onder of aan het water (ligplaats) dat bestemd is voor het afmeren van een permanente danwel recreatieve woonboot.

MAISONNETTE
Een maisonnette is een specifiek type flatwoning waarbij de woning zelf twee of meer bouwlagen heeft. De voordeur komt uit op een gemeenschappelijke loopgang, op een gemeenschappelijk afsluitbaar trappenhuis, een centrale hal of gesloten portiek.

MOLEN
Een molen is een verblijfsobject met een historische karakteristiek die oorspronkelijk bestemd was om wind of water te benutten in de bedrijfsvoering maar die geschikt is voor bewoning.

PAALWONING
Een paalwoning is een specifiek type eengezinswoning waarbij de leefruimten zijn gebouwd op één of meer holle palen waarin zich eveneens verkeers- en/of verblijfsruimten bevinden.

PARKEERPLAATS (DIENSTBAAR AAN WONEN)
Een (eigen gereserveerde) parkeerplaats die dienstbaar is aan wonen, waarbij de parkeerplaats een zelfstandig object is. Een parkeerplaats in een publieke parkeergarage (abonnement e.d.) valt niet onder de definitie.

PATIOBUNGALOW
Een patiobungalow is een specifiek type bungalow waarbij de (bepalende) buitenruimte geheel is ingesloten door de bouwmassa van de woning, de aangrenzende woning(en) en/of muren.

PATIOWONING
Een patio woning is een specifiek type eengezinswoning waarbij de (bepalende) buitenruimte geheel is ingesloten door de bouwmassa van de woning, de aangrenzende woning(en) en/of muren.

PENTHOUSE
Een penthouse is een woning welke onderdeel uitmaakt van een meergezinsgebouw, dan wel van een combi-gebouw, gesitueerd op de bovenste bouwlaag (-lagen) en daarbij afwijkend is qua opzet en inrichting ten opzichte van de (eventuele) andere woningen in dat gebouw.

PORTIEKFLAT
Een portiekflat is een flatwoning waarbij de voordeur uitkomt op een gemeenschappelijk afsluitbaar trappenhuis, een centrale hal of een gesloten portiek.

PORTIEKWONING
Een portiekwoning is een etagewoning waarbij de voordeur uitkomt in een open portiek. Een portiek is een toegangsportaal gelegen achter de voorgevel van een meergezinsgebouw en grenzend aan de openbare weg, van waaruit de afzonderlijke woningen direct worden ontsloten via een gemeenschappelijk te gebruiken trap en bordessen.

PRAKTIJKWONING
Een woning waarvan een deel bestemd en in gebruik is als praktijkruimte (tandarts, huisarts, fysio, atelier, e.d.).

SEMI-BUNGALOW
Een semi-bungalow is een bungalow voorzien van maximaal een eerste verdieping waarbij de primaire woonvoorzieningen zich doorgaans op of onder de begane grond bevinden.

SERVICEFLAT
Een serviceflat is een specifiek type flatwoning met extra voorzieningen die het woongenot voor de persoon beïnvloeden. Met service wordt de dienstverlening bedoeld waarbij persoonlijke verzorging essentieel is (bijvoorbeeld maaltijden/kapper).

SOUTERRAIN
Een souterrain is een woning die zich deels onder het maaiveld bevindt. Vaak is er sprake van oude bouw.

SPLIT-LEVEL WONING
Een split-level woning is een specifiek type eengezinswoning waarbij de verblijfsruimten op twee (of meer) bouwlagen gesitueerd zijn, welke ten opzichte van elkaar verspringend gelegen zijn en onderling een (sterke) ruimtelijke relatie hebben ten gevolge van een beperkt gehouden hoogteverschil van ongeveer een halve verdiepingshoogte.

TUSSENWONING
Een tussenwoning is een eengezinswoning waarbij de tussenmuren aan andere panden grenzen en waarbij de woningen ten opzichte van elkaar in een gelijk vlak of lijn liggen. Ook de woning die de hoek vormt van een gesloten bouwblok (twee reeksen woningen zijn verbonden met elkaar) is een tussenwoning.

VILLA
Een villa is een royale vrijstaande eengezinswoning met twee of meer verdiepingen, omgeven door een grote vrije ruimte in de vorm van tuin of water.

VRIJSTAANDE WONING
Een vrijstaande woning is een eengezinswoning die los staat van (eventueel) aanwezige andere objecten.

WATERWONING
Een waterwoning is een woning voorzien van een draagconstructie met een groot drijfvermogen en verbonden met in de grond verankerde geleiders waardoor de woning afhankelijk van het waterniveau kan stijgen of dalen.

WOON-/WINKELPAND
Een gebouw in de zin van art. 7:290 BW met een binnen de contouren van de buitenmuren van het gebouw een al dan niet zelfstandige woonruimte. De bedrijfsruimte heeft doorgaans een maximale verhuurbaar vloeroppervlakte (vvo) van circa 200 m2 en is bestemd voor of biedt de mogelijkheid tot detailhandel of een daaraan vergelijkbare bestemming (kantoor, atelier, showroom e.d.). Verder is wonen in een deel van het object toegestaan (veelal bewoond door de eigenaar of diens personeel). De bedrijfs- en woonruimte zijn aan de binnenzijde onderling bereikbaar.

WOONBOERDERIJ
Een woonboerderij is een voormalige karakteristieke agrarische bedrijfs- of dienstwoning die hoofdzakelijk wordt bewoond en waarvan de voormalige agrarische bedrijfsruimten als woonruimten in gebruik kunnen zijn.

WOONBOOT
Een woonboot is een verblijfsobject dat bestemd is voor permanente danwel recreatieve bewoning en dat op of in het water is gelegen, met vaste ligplaats met walaansluiting en niet direct geschikt om als vervoermiddel te gebruiken.

WOONWAGEN / STACARAVAN
Een woonwagen respectievelijk stacaravan is een voor permanente respectievelijk recreatieve bewoning bestemd verblijfsobject dat is geplaatst op een standplaats en in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst, met uitzondering van wagens die een eigen aandrijving hebben en wagens waarvoor voor het voortbewegen ervan over een weg geen ontheffing ingevolge de Wegenverkeerswet en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens is vereist.

WOONWAGENSTANDPLAATS / STACARAVANSTANDPLAATS
Een woonwagenstandplaats respectievelijk stacaravanstandplaats is een zelfstandig in eigendom of gebruik zijnd ongebouwd eigendom (standplaats) dat bestemd is voor het plaatsen van woonwagens respectievelijk stacaravans.

Wil jij je huis ook verkopen? Wij zijn specialist in het verkopen van jouw huis. Vraag een offerte aan voor een scherpe makelaarscourtage. Al onze tarieven zijn inclusief btw en bij ons ben je verzekerd van optimale aandacht, de beste promotie op Funda en de beste prijs voor jouw huis! 

Frans Hettema Makelaardij, jouw makelaar in Leeuwarden en omstreken.

08-12-2021
Frans A. Hettema